Rozsa-Vet

Rozsa-Vet veterinárna nemocnica

Veterinárna klinika Rozsa-Vet je kolektív veterinárnych lekárov a veterinárneho technika, ktorých cieľom je poskytovať čo najvyšší možný štandard veterinárnej starostlivosti naším klientom, neustále modernizovať vybavenie kliniky a zvyšovať professionálnu úroveň našich pracovníkov.


Svoju činnosť sme zahájili 01.02.1992.

V súčasnej dobe sú zamestnaní:
  • Dr.Rózsa Jozef - veterinárny lekár
  • Marczell Ján - veterinárny technik

Rozsa-Vet